Organisatie

Vanaf 1 februari 2019 nam Inviso, met als verantwoordelijke Kris Bruneel als aanspreekpartner, de opleidingen Duurzaam en BEN bouwen waar.

Ons opleidingsaanbod bundelen we onder de naam “Inviso”.

De lessenreeksen zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaringen in het meten, adviseren, coördineren en sturen van BEN en Energie+ woningen zowel nieuwbouw en renovatie. Grote aandacht besteden we aan klimaat-robuuste oplossingen.

Kris was de eerdere 8 jaar reeds lesgever en Coördinator van het lespakket, gebaseerd op de lesplannen en huidige en toekomstgerichte praktijk.

Kris is aanspreekpunt voor heel Vlaanderen en neemt als lesgever ook een provincie voor zijn rekening.

Voor elke Provincie staan leraars garant voor een kwalitatieve hedendaagse en praktische opleiding. Elk van de leraars heeft ervaring met theorie en praktijk van de aangesneden onderwerpen.

De leraars komen ter plaatse met de huidige materialen om de daad bij het woord te voegen.

De uitnodigende school kies naast de module 0 nog 3 andere modules uit het aanbod van 13+3.

Meerdere opleidingen zijn mogelijk per jaar en per school.

Aanvragen verlopen via de regionale RTC’s of Constructiv die alles coördineert.

Alle huidige 13 modules, evenals de aparte module, “praktijkopleiding wind- en luchtdichting met de luchtdichtingskubus”  blijven we verder aanbieden in gelijke vorm en inhoud.

Een nieuwe module circulair bouwen wordt dit jaar aangeboden. In bijlage alle modules voor het schooljaar 2021-2022.