Module 2: Duurzaam watergebruik – (1,5u)

Inhoud:

Vlaanderen is netto-importeur van water, en toch verdwijnt veel regenwater ongebruikt in de riool. Tijdens deze module wordt getoond hoe een efficiënt regenwatersysteem wordt aangelegd, en wordt de verplichte infiltratie verduidelijkt. De besproken thema’s worden getoetst aan de regelgeving.

Theorie:

Aan de hand van een korte presentatie wordt uitgelegd wat een efficiënt regenwatersysteem inhoudt.

Praktijk:

De leerlingen maken een simulatie van een regenwater- en infiltratiesysteem op de speelplaats. Meerdere soorten water worden getest.

Aanvullende info:

  • Geschikt voor TSO en BSO leerlingen
  • Voor BSO leerlingen worden meer praktijkoefeningen voorzien
  • Er worden extra oefeningen voorzien m.b.t. toepassingen in technologie en technisch tekenen