Introductiemodule Duurzaam en Bijna Energieneutraal (BEN)

Introductiemodule Duurzaam en Bijna Energieneutraal (BEN) bouwen – (1,5u)

Beschrijving

De introductiemodule wordt standaard aangeboden als eerste opleiding van de lesdag (de scholen kiezen zelf de overige 3 modules). Tijdens deze module wordt het thema van duurzaam bouwen gekaderd binnen de thema’s van BEN woningen, passiefbouw en Lage Energie woningen. Er worden referenties gemaakt naar de trias energetica, EPB vereisten alsook naar milieu en Ruimtelijke Ordening. De belangrijkste elementen van een duurzame woning worden belicht; van isolatie, luchtdichting en ventilatie tot hernieuwbare energie en efficiënte verwarmingssystemen.

Theorie

Korte bespreking van de belangrijkste thema’s verbonden aan duurzaam bouwen: Klimaat, trias energetica, EPB vereisten, S-Peil, milieu, Ruimtelijke Ordening, Hernieuwbare energie…

Praktijkoefeningen:

Afhankelijk van het doelpubliek (TSO of BSO leerlingen): isolatieberekeningen, EPB berekeningen, bouwsystemen, milieu…

Materiaal:

  • Presentatie met filmpjes
  • Korte oefeningen