Module 7: EPB en EPC – (1,5u)

Inhoud:

Theoretische opleiding waarbij de verschillende aspecten van de EPB berekening worden besproken. Wie zijn de betrokken partijen, welke taken moeten uitgevoerd worden, wie draagt welke verantwoordelijkheid, wat wordt er verwacht van de aannemer…? Op basis van een bestaande berekening wordt nagegaan welke zaken veel of weinig impact op het resultaat hebben.

Theorie:

 • Duurzaam bouwen en wonen
 • Europese richtlijnen
 • Belgische en Vlaamse wetgeving
 • EPC – EPB      Bespreking
 • Wanneer worden deze rapporten gemaakt ?Inhoud van deze rapporten
 • Belang voor de leerlingen als particulier/bouwheer enerzijds en als werknemer in de bouw anderzijds
 • Isoleren/isolatie
 • Begrippen: l-waarde, R, U, K- en E-peil
 • l-waarde van verschillende isolatiematerialen

Praktijkoefeningen:

In functie van het niveau van de groep en in samenspraak met de leerkracht zal bepaald worden welke praktijkoefeningen het meest gepast zijn.

 • Basis-praktijkanalyse van een EPB–verslag en EPC-certificaat (in groepjes)
 • Bespreken van de belangrijke factoren die een EPB/EPC beïnvloeden
 • Oefening K-peil – E-peil
 • Vanuit een bestaande berekening veranderen de leerlingen een aantal parameters en wordt de effecten ervan op het K- en E-peil besproken.
 • Blokkenoefening: de leerlingen (in groepjes) krijgen een aantal blokken, waarmee ze een compacte woning moeten ‘bouwen’ (met zo weinig mogelijk verliesoppervlaktes), met eventueel bijkomende opdracht om deze verliesoppervlaktes te berekenen.

Materiaal:

 • Voorbeeld EPB berekening met mogelijke variaties
 • Blokken

Aanvullende info:

 • Theoretische les, interactieve bespreking van de bestaande berekening
 • De theorie is voor de meeste leerlingen nieuw en de berekeningssoftware is vrij uitgebreid. Daarom is deze opleiding eerder geschikt voor TSO, en minder voor BSO leerlingen.