Module 8: Een aandeel hernieuwbare energie in de woning –(1,5u)

Inhoud:

Hernieuwbare energie vormt de leidraad in deze module. De volgende systemen worden besproken: zon-thermische en zon-elektrische panelen, vlakke en vacuümcollectoren, PV-panelen (celwerking) alsook andere toepassingen van hernieuwbare energie zoals wkk,  warmtenetten en Energie-gemeenschappen.

Theorie:

  • Bespreking milieu-impact, standalone systemen, geïntegreerde en combisystemen, energie-inhoud, relatie milieu en energiebalans.
  • Nut van batterijen vanaf 2023 en elektrische mobiliteit.
  • Berekenen van systemen (deze worden meer uitgewerkt voor TSO leerlingen).

Praktijkoefeningen:

  • Via praktische toepassingen wordt de werking van zon-thermische en zon-elektrische panelen getoond en besproken.
  • Relatie met epb (en epc) en verrekeningen worden besproken.

Aanvullende info:

  • Deze module is geschikt voor TSO en BSO leerlingen.
  • Liefst in een zonnige klas