Module 10: Circulair en veranderingsgericht bouwen – (1,5u)

Inhoud:

In de huidige bouwpraktijk worden bouwcomponenten vaak niet gedurende hun volledige technische levensduur gebruikt binnen een bepaald gebouw.

Door deze bouwcomponenten te hergebruiken in een ander gebouw, wordt de productie van bouwafval en de ontginning van nieuwe grondstoffen vermeden. Dit geldt ook voor het gebruik van afvalproducten uit een andere sector.

Vandaag wordt bouwafval voornamelijk op materiaalniveau gerecycleerd. Deze omzetting vraagt veel energie en er zijn slechts weinig materialen die voor 100% gerecycleerd kunnen worden tot een evenwaardige kwaliteit.

Sinds juni 2018 is de opmaak van sloopopvolgingsplan verplicht. Wat doen we met deze materialen en wat zijn de voordelen voor alle partijen en klimaat.

Verhoogde ambitieniveaus staan op til met invoering van een M-peil.

Theorie:

 • Duurzaam bouwen en wonen op materiaalniveau
 • Europese richtlijnen materialen
 • Belgische en Vlaamse wetgeving
 • Totem- ovam Bespreking
 • Nibe classificatie
 • Belang voor de leerlingen als particulier/bouwheer enerzijds en als werknemer in de bouw anderzijds.

Praktijkoefeningen:

In functie van het niveau van de groep en in samenspraak met de leerkracht zal bepaald worden welke praktijkoefeningen het meest gepast zijn.

 • Indeling gebouw naar circulariteit.
 • Materialen stalen.
 • Virtueel bezoek.
 • Hergebruik- repair dagelijkse praktijk oefeningen.

Materiaal:

 • Voorbeeld opbouw met mogelijke variaties
 • Upcycling- composteren

Aanvullende info:

 • Theoretische les, interactieve bespreking van de bestaande bebouwing.
 • De theorie is voor de meeste leerlingen nieuw en de stappenplannen zijn vrij uitgebreid.
 • Daarom is deze opleiding eerder geschikt voor TSO, en minder voor BSO leerlingen.