Categories
Uncategorized

Duurzaam en Bijna Energieneutraal Bouwen – Schooljaar 2022-2023

Beschrijving

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes is vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs.
Want hoe maken we onze klimaatambities waar. En wie zal ons hierbij bijstaan.
Duurzaam bouwen is de norm. Dit houdt in dat er zowel goed geïsoleerd wordt, dat er een goede luchtdichting is, dat er geventileerd wordt met warmterecuperatie, dat de winterzon benut wordt en dat de energie die nog nodig is uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald.
Tijdens deze opleiding worden de basisprincipes van duurzaam bouwen verder belicht, wordt kort ingegaan op de bouwfysische principes en worden belangrijke basisregels met betrekking tot isolatie, luchtdichting en ventilatie belicht. Vervolgens gaat de lesgever dieper in op bepaalde deelaspecten van duurzaam bouwen. Hiertoe maakt de school of leerkracht een keuze uit de hiernavolgende praktijkgerichte modules.
Per lesdag worden de basismodule + 3 keuzemodules behandeld.

Doelpubliek:

leerlingen van de 3de graad BSO, TSO / leerkrachten

Plaats van opleiding:

de opleiding wordt in de school aangeboden, de docent brengt didactisch materiaal mee.

Opzet van de opleiding:

 • Interesse opwekken voor Duurzaam en Bijna Energieneutraal bouwen (BEN).
 • Een opleiding met keuze-thema’s
 • interactieve lessen, waar theorie wordt afgewisseld met leerrijke praktijkoefeningen

Indeling van de opleiding:

 • De opleiding wordt in 4 blokken van 1,5h gegeven (telkens 1 module tussen de pauzes).
 • De introductiemodule Duurzaam en Bijna Energieneutraal bouwen (BEN) wordt standaard als eerste module gegeven en aangevuld met 3 modules die vooraf door de school worden gekozen.
 • De lesdag wordt afgesloten met een evaluatie door de deelnemers en de lesgever.
Categories
Uncategorized

Module 3: Types gebouwen met casestudy van een passiefwoning in houtskelet – (1,5u)

Inhoud:

Theoretische opleiding met een overzicht van de verschillende bouwwijzen door het overlopen van de opbouw van een houtskeletbouw woning, van a tot z. op basis van plannen, bouwdetails en foto’s.

Theorie:

 • Overlopen van de verschillende types gebouwen en hun karakteristieken:
 • Massief passief
 • Houtskelet
 • Strobalenbouw
 • Vergelijken laagenergie/BEN versus passief versus nul-energiewoning
 • Bio-ecologische bouwmaterialen

Aanvullende info:

 • Theoretische les, met ruime mogelijkheid tot interactieve inbreng van de leerlingen
 • Geschikt voor TSO en BSO leerlingen
 • Vooral interessant voor richtingen houtskelet/houtbouw, minder geschikt voor richtingen ruwbouw/massiefbouw/metselen/technieken….