Module 1: Bouwknopen voor passiefprojecten: workshop met INVISO B’OX – (1,5u)

Beschrijving

Deze module begint met een korte theoretische inleiding, waarna verschillende bouwdetails in 2D worden uitgewerkt. Deze details worden uitgevoerd met behulp van de INVISO B’OX, in kleine groepjes van 3-4 leerlingen.

Als basis wordt gestart met een vloer-, wand- en dakopbouw die de leerlingen zelf opstellen, overeenkomstig met hun ervaring en specialisatie (houtskelet, massiefbouw…). Leerlingen moeten beslissen welke materialen, welke dikte en welke samenstelling ze zullen gebruiken. Nadat de details zijn uitgewerkt, worden deze in groep besproken en geëvalueerd.

De leerkracht heeft de mogelijkheid om de details tijdens de opleiding te fotograferen, zodat deze later nog verder besproken of uitgewerkt kunnen worden. Afhankelijk van het niveau (TSO/BSO) en de beschikbare tijd kunnen de details verder uitgewerkt worden, met aandacht voor koudebruggen, regen-, wind-, water- en luchtdichting, akoestiek, volgorde van werken, constructie…

Theorie:

  • Inleiding: wat zijn bouwknopen ? – interactieve bevraging
  • Bespreken van de verschillen tussen bouwknopen en koudebruggen
  • 3 basisregels voor EPB goedgekeurde bouwknopen
  • Bespreken van bouwknopen: bij massief- en metselwerkbouw en houtskeletbouw; afhankelijk van de studierichting die de leerlingen volgen, kan meer/enkel aandacht worden besteed aan 1 van de 2 bouwvormen
  • Bouwknopen isoleren & remediëren

Praktijkoefeningen:

Oefeningen met de INOVISO B’OX : met behulp van standaard opbouwtekeningen proberen de leerlingen een aantal belangrijke bouwknopen in 2D op te lossen.

De detailvoering gebeurt op schaal 1/1 wat de oefening heel realistisch maakt.

De oefening en oplossingen worden nadien in de groep besproken.

Aanvullende info:

  • Interactieve les
  • Basiskennis van details en planlezen is noodzakelijk.
  • Geschikt voor TSO en BSO leerlingen, moeilijkheidsgraad kan aangepast worden in overleg met de leerkracht.
  • De INVISO B’OX kan nadien door de school aangekocht worden, zodat deze ook tijdens andere lessen kan gebruikt worden, om diverse bouwknopen uit te werken.