Module 5: BlowerDoor – luchtdichtheidsmetingen – (1,5u)

Inhoud:

Bij een luchtdichtheidstest wordt de luchtdichtheid van een woning of gebouw bepaald door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa.

Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk de ongecontroleerde ventilatie is. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

Met de verstrenging van de opgelegde normen betreffende het E-peil van gebouwen zullen bouwvakkers, techniekers en aannemers, standaard met luchtdichtheidsmetingen worden geconfronteerd.

Praktijkoefeningen:

Tijdens de praktische les wordt het BlowerDoor toestel door de leerlingen opgesteld en gemonteerd. Een representatieve ruimte in de school wordt getest waarbij de lekken worden gezocht en gemeten.

Voorstellen tot sanering worden geformuleerd.

Er worden referenties gemaakt naar EPB en energieverbruik.

Aanvullende info:

  • Deze module is geschikt voor TSO en BSO leerlingen.
  • Bij TSO leerlingen wordt meer aandacht besteed aan het interpreteren en bespreken van de beelden.